Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl


Warning: Creating default object from empty value in /home/rrkylos/public_html/centrummysli.pl/wp-content/themes/cm/stmenu.php on line 207

Wykłady

Wokół polskiego parlamentaryzmu XVII wieku: konferencja naukowa połączona z promocją książki Scriptorum na UMCS w Lublinie

19 stycznia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie członek Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a dr Marek Tracz Tryniecki podczas konferencji naukowej „Wokół polskiego parlamentaryzmu XVII wieku” zaprezentował Scriptorum Andrzeja Maksymiliana Fredry.

 

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Historii i Teorii Państwa i Prawa-Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych-Wydział Prawa i Administracji w Lublinie, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe Historii Doktryn Politycznych i Prawnych oraz Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

 

Konferencja odbyła się pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

 

Poza wystąpieniem pana dr Marka Tracza Trynieckiego na konferencji zabierali głos prof. dr hab. Witold Kłaczewski z Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, prof. dr hab. Andrzej Wrzyszcz z UMCS, prof. dr hab. Grzegorz Smyk z Puławskiej Szkoły Wyższej i UMCS,  prof. dr hab. Waldemar Bednaruk oraz inni.

 

 

 

 

 

„Scriptorum” oraz „Militarium” Andrzeja Maksymiliana Fredry – spotkanie w Gdańsku

20 października 2016 Centrum Myśli Polityczno – Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a wspólnie z  Narodowym Centrum Kultury oraz Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zaprezentowało książki z serii wydawniczej „Biblioteka Staropolskiej Myśl Politycznej”: SCRIPTORUM oraz MILITARIUM Andrzeja Maksymiliana Fredry, jednego z najwybitniejszych piszących w XVII wieku polskich mężów stanu. Spotkanie odbyło się z udziałem dr Radosława Sikory i dr Marka Tracz-Trynieckiego w Sieni Gdańskiej Dworu Artusa.

 

W Dworze Artusa przy ul. Długi Targ 43/44 omówiono zagadnienia związane z wojskowością w ujęciu Andrzeja Maksymiliana Fredry zawarte w drugim tomie serii pt. MILITARIUM I (Kwestia wojskowa czyli o prawidłach wojny i pokoju) oraz związki autora Gdańskiem.

 

Prezentacja serii wydawniczej Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej w Hotelu Nowa Gdynia

Piątego marca 2016 roku w Hotelu Nowa Gdynia Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a zaprezentowało serię wydawniczą zatytułowaną  Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej. Okazją do spotkania było wydanie  ”Militarium” Andrzeja Maksymiliana Fredry.

biblioteka

W prezentacji wydawnictwa wzięli udział kierownicy instytucji biorących udział w przedsięwzięciu: kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Zbigniew Rau, były już dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek, a także autor wstępu – dr Marek Tracz-Tryniecki i tłumacz – dr Józef Macjon.

Spotkanie rozpoczął jednak pan Paweł Moczkowski, pasjonat historii, członek grupy rekonstrukcyjnej zajmującej się przywracaniem pamięci o polskiej husarii. Ubrany w kopię stroju husarza, opowiadał o taktyce, uzbrojeniu i największych bitwach polskiej jazdy.

W dyskusji, kórą poprowadził redaktor Kajus Augustyniak, profesor Rau podkreślał wagę polskiej myśli politycznej XVII wieku, która była, a może nadal jest zupełnie zapomniana (zmienić to ma wydanie najważniejszych dzieł myślicieli z tego kręgu). Jest również niedoceniana, tak jak cała epoka sarmatyzmu. Profesor wyraził również przekonanie, że husaria może być kolejnym po powstańcach warszawskich i żołnierzach wyklętych grupą, z którą będą się identyfikować młodzi ludzie szukający dla siebie wzorców i tożsamości.

Doktor Marek Tracz-Tryniecki przedstawił sylwetkę Andrzeja Maksymiliana Fredry, a także polityczno-gospodarczy kontekst powstania jego pism. Pan Krzysztof Dudek podkreślał wagę przywracania tego rodzaju tekstów do społecznej świadomości, mówił też o edukacji historycznej.

Obecna na spotkaniu publiczność z dużym skupieniem wysłuchała dyskusji, niektórzy aktywnie się do niej włączyli. Poruszano kwestię ustroju ekonomicznego Rzeczpospolitej, różnic kulturowych między Polską a Zachodem, metod popularyzacji wiedzy historycznej.

 

nowa-gdynia-milit

Debata wokół książki Andrzeja Maksymiliana Fredry „Scriptorum” w Warszawie

21 maja 2015 roku w Galerii Kordegarda w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne wokół książki Andrzeja Maksymiliana Fredry – „Scriptorum”. W spotkaniu udział wzięli historycy, specjaliści od staropolskiej myśli politycznej: prof. Zbigniew Rau, dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, dr Marek Tracz-Tryniecki oraz Dyrektor NCK Krzysztof Dudek. Rozmowę poprowadził redaktor Piotr Gociek, a fragmenty książki czytał Krzysztof Wakuliński.

 

e5dfd5dfd3368dde3a32e0647aa1c3e9

 

Zapraszamy do obejrzenia pełnego zapisu wideo ze spotkania:  Scriptorum | Dyskusja

 

Zachęcamy również do wysłuchania fragmentów spotkania oraz krótkiej rozmowy z dr. Tracz-Trynieckim. Reportaż przygotował Maciej Łukasz Gołębiowski: Reportaż Scriptorum

 

Magna Carta. Nasze wspólne dziedzictwo wolności. Perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej.

Włączając się w cykl międzynarodowych obchodów osiemsetnej rocznicy uchwalenia Wielkiej Karty Swobód Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a we współpracy z The Magna Carta 800th Anniversary Commemoration Committee pod patronatem królowej Elżbiety II zorganizowało międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną: Magna Carta. Our Common Heritage of Freedom. A Central & East European Perspective. Wydarzenie odbyło się w dniach 9-10 października 2014r. w modernistycznym pałacu Alfreda Biedermanna mieszczącym się przy ul. Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi.

 

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego powitania przybyłych prelegentów oraz gości przez przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego: prorektora ds. programów i jakości kształcenia prof. Jarosława Płuciennika oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Agnieszkę Liszewską. W tematykę konferencji zgromadzonych wprowadził w iście tocqueville’owskim stylu pomysłodawca i organizator projektu, kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej prof. Zbigniew Rau. Zwieńczeniem otwarcia wydarzenia, było wystąpienie prof. Adama Cygana z Uniwersytetu Leicester, w którym to nakreślona została szczególna rola jaką odegrało szeroko pojęte przesłanie i dziedzictwo Magna Carty w procesie formowania współczesnego europejskiego konstytucjonalizmu.

 

Drugi dzień konferencji obejmował cykl odczytów uczonych z Czech, Litwy, Polski i Węgier. Wystąpili: prof. Dorota Malec (Uniwersytet Jagielloński), prof. Attila Károly Molnár (Uniwersytet Eötvösa Loránda), dr Jana Janišová oraz dr Dalibor Janiš z Uniwersytetu Palackiego (referat w imieniu czeskich naukowców odczytał badacz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej dr Marek Tracz-Tryniecki) oraz Vladas Liepounius (Uniwersytet Wileński). Prelegenci w swoich wystąpieniach przybliżyli historyczny proces narodzin i rozwoju zasady wolności oraz jej prawnej ochrony, czego to emanacją były kolejne omawiane monarsze przywileje i fundamentalne dla poszczególnych społeczeństw akty prawne. Referaty unaoczniły paralelność rozwoju instytucji politycznych i prawnych państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich wspólną spuściznę wielowiekowego marszu ku wolności, co znalazło swój wydźwięk w ożywionej i niezwykle owocnej dyskusji będącej punktem kulminacyjnym konferencji. Zakończeniem wydarzenia była treściwa rekapitulacja dwudniowych rozważań przedstawiona przez prof. Zbigniewa Rau.

 

Epilogiem konferencji będzie monografia wydana w języku angielskim.

STRONA INTERNETOWA: magnacarta800.pl

 


 

 

Programme:

 

Thursday, 9th October 2014

 

18:00 – 20:00: Opening:

Welcome addresses. Professor Włodzimierz Nykiel, PhD (President of the University of Łódź, Poland) and Professor Agnieszka Liszewska, PhD (Dean of Faculty of Law and Administration, University of Łódź, Poland).

Magna Carta 800th Anniversary Commemoration Committee. Professor Adam Cygan, PhD (University of Leicester, United Kingdom)

Introductory Remarks. Professor Zbigniew Rau, PhD (The Tocqueville Centre for Political and Legal Thought, Poland)

A New Form of European Constitutionalism and the Legacy of the Magna Carta. Professor Adam Cygan, PhD (University of Leicester, United Kingdom)

 

Friday, 10th October 2014

 

10:00 – 11:00: Session One

- Development of the Hungarian Liberty Ethos. Levente Völgyesi, PhD (Eötvös Loránd University, Hungary)

-King, Estates and the Czech Crown. The Legal Sources of the Ideas of Freedom in the Medieval and Early Modern Czech Lands. Jana Janišová, PhD, and Dalibor Janiš, PhD (Palacký University, Czech Republic)

 

11:10 – 12:10: Session Two

- Nobility’s Privilegies and the Forming of Civil Liberties in the Old-time Poland. Professor Dorota Malec, PhD (Jagiellonian University, Poland)

- Ruling by Law and Consent: Monarchy and Noble Estate in the Grand Duchy of Lithuania. Professor Artūras Vasiliauskas, PhD (Vilnius University, Lithuania)

 

12:20 – 13:30: Discussion

14:30 – 15:00: Session Three

- The Cossacks Ethos: Freedom and Self-determination. Professor Natalia Jakowenko, PhD (National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)

 

15:00 – 16:30: Discussion

16:30 – 16:45: Concluding remarks. Professor Zbigniew Rau, PhD (The Tocqueville Centre for Political and Legal Thought, Poland)

 

1 2 3 5
  • PARTNERZY:
  • Logo Atlas
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Narodowe Centrum Kultury
  • Logo Izba Komornicza