Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl


Warning: Creating default object from empty value in /home/rrkylos/public_html/centrummysli.pl/wp-content/themes/cm/stmenu.php on line 207

Debaty

W działalności programowej Centrum czołowe miejsce zajmują cykliczne Debaty Tocqueville’owskie. Potrzeba ich organizowania wynika z przekonania, iż namysł nad wartościami życia publicznego stanowi konieczny warunek obywatelskiego zaangażowania, natomiast brak takiego namysłu prowadzi do (samo)wykluczenia. Wybór problematyki Debat wynika z jej miejsca we współczesnym zachodnim dyskursie publicznym, pozostaje zaś autonomiczny wobec bieżących potrzeb politycznych. Debaty winny skłaniać do poszukiwania koncepcyjnych i instytucjonalnych rozwiązań usytuowanych między radykalnymi alternatywami takimi jak, na przykład, te między prawami jednostki a tożsamością wspólnoty, sprawiedliwością substancjalną a proceduralną, prewencją a retrybucją w polityce karnej. Zaproszenia do udziału w Debatach wyrażają zasadę pluralizmu postaw światopoglądowych i perspektyw badawczych oraz aktywności politycznej i publicystycznej.

 

Debata VII

VII DEBATA TOCQUEVILLE’OWSKA 3 grudnia 2013 r. odbyła się VII Debata Tocqueville’owska po... Więcej

Debata VI

Szósta Debata Tocquevillowska WĘGIERSKIE REFORMY. IDEE, INSTYTUCJE, GOSPODARKA 5 października 201... Więcej

Debata V

Kryzys tworzenia prawa w Polsce. W poszukiwaniu kierunków reform 8 grudnia 2011 (czwartek)   P... Więcej

Debata IV

Polska solidarna czy Polska liberalna. Wyzwania dla społeczeństwa, państwa i prawa 9 listopada 20... Więcej

Debata III

Sąd czy Ustawodawca? Legitymizacja sądownictwa konstytucyjnego we współczesnej Europie. 29 kwiet... Więcej

Debata II

Autorytet Państwa: Tradycja czy wola obywateli? 25 października 2008, sobota Wydział Prawa i Admi... Więcej

Debata I

STABILNOŚĆ INSTYTUCJI WOBEC ŻYWOTNOŚCI IDEI 8 grudnia 2007, sobota, Pałac Biedermanna UŁ, ul. ... Więcej
  • PARTNERZY:
  • Logo Atlas
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Narodowe Centrum Kultury
  • Logo Izba Komornicza