Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl


Warning: Creating default object from empty value in /home/rrkylos/public_html/centrummysli.pl/wp-content/themes/cm/stmenu.php on line 207

PowiedzieliPowrót do listy »

Prof. Zbigniew Rau

Prof. Rau

„Dla liberałów akceptacja zachodniej cywilizacji jako postaci dobra wspólnego łączy się z koniecznością wyrzeczenia się dominującej dzisiaj, amerykańskiej perspektywy liberalnego uniwersalizmu, który zakłada powszechną afirmację i globalną realizację projektu opartego na abstrakcyjnych, legalistycznych kategoriach Kanta, Locke’a czy Hobbesa. Projekt ten, pełen filozoficznego i jurysprudencyjnego wyrafinowania, jest rzadkim przykładem społecznej naiwności, która pozwala ignorować zarówno całe spektrum ludzkich motywacji, jak i układów sił społecznych. Jako taki okazuje się użyteczny na uniwersyteckich seminariach, nie może jednak zapewnić jakiejkolwiek indentyfikacji społecznej w jakimkolwiek (nawet amerykańskim) doświadczeniu życia publicznego. Opowiadając się za obroną zachodniej cywilizacji, współcześni liberałowie będą musieli zatem przyjąć perspektywę bliską pluralizmowi wartości Berlina, która pozwoli im na rozpoznanie i celebrację liberalnych wartości, osobowości czy instytucji w różnych, ale zawsze konkretnych, praktykach moralnych i tradycjach intelektualnych, kulturach narodowych, kontekstach społecznych i konstelacjach politycznych.”

  • PARTNERZY:
  • Logo Atlas
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Narodowe Centrum Kultury
  • Logo Izba Komornicza