Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl


Warning: Creating default object from empty value in /home/rrkylos/public_html/centrummysli.pl/wp-content/themes/cm/stmenu.php on line 207

PowiedzieliPowrót do listy »

Prof. Maciej Chmieliński

Prof. Chmieliński

„Zagłębiając się w tok rozważań Humboldta odkrywamy, że proponowane przez niego odrzucenie pośrednictwa państwa ma za zadanie uzdrowić „zatomizowane” właśnie przez to pośrednictwo społeczeństwo. Środki zaradcze proponowane przez Humboldta są oczywiście odmienne niż recepty konserwatystów i komunitarian (i tak samo nieweryfikowalne jeśli chodzi o skuteczność, jak te, które proponują ci ostatni). Zamiast nieskutecznych jego zdaniem prób „zespalania” społeczeństwa pod egidą państwa wzorowanego na starożytnej poleis lub państwie średniowiecznym albo też prób „wszczepiania” poszczególnym członkom tego społeczeństwa abstrakcyjnych ideałów wspólnotowych, proponuje on związki oparte na zasadach dobrowolności, wynikające z „naturalnej” konieczności podejmowania wspólnych działań dla osiągnięcia realnych celów przekraczających możliwości samej tylko jednostki.”

Prof. Maciej Chmieliński

Prof. Chmieliński

„…nawet radykalne wersje indywidualizmu nie postulują zerwania naturalnych więzi międzyjednostkowych, lecz odrzucenie „wyższej” więzi państwowej, z którym łączą one nadzieje na silniejsze związanie ze sobą jednostek.”

  • PARTNERZY:
  • Logo Atlas
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Narodowe Centrum Kultury
  • Logo Izba Komornicza