Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl

ŻródłaPowrót do listy »

Opublikowane teksty źródłowe w tłumaczeniu polskim

Opublikowanie prace Alexisa de Tocqueville’a w języku polskim

 

 • A. de Tocqueville: O demokracji w Ameryce, tomy I i II, Kraków 1996
 • A. de Tocqueville: Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 1970
 • A. de Tocqueville: Dawne rządy i rewolucja, Warszawa 2003
 • A. de Tocqueville: Wspomnienia, Wrocław 1987
 • A. de Tocqueville: Raport o pauperyzmie, w: Przegląd Polityczny 72/2005
 • A. de Tocqueville: Studium o Algierii, w: Przegląd Polityczny 75/2006
 • A. de Tocqueville: Listy o sytuacji wewnętrznej Francji, w: Res Publica, nr 8, 1988
 • A. de Tocqueville: Piętnaście dni w pustkowiu, Warszawa 2003
 • A. de Tocqueville: Pierwsza podróż do Anglii, w: Przegląd Polityczny 72/2005
 • A. de Tocqueville: Podróż na Sycylię (fragment), w Przegląd Polityczny 71/2005
 • A. de Tocqueville: W drodze do jeziora Oneida (fragment z notatek z podróży do Ameryki), w: Przegląd Polityczny 71/2005
 • A. Tocqueville: Listy, Kraków 1999
 • Sofia Swieczyna, A. de Tocqueville: Korespondencja w: Przegląd Polityczny 82/2007
 • A. de Tocqueville, A. de Gobineau: Korespondencja, w: Przegląd Polityczny nr 72/2005
 • A. de Tocqueville: Demokracja i socjalizm (Wystąpienie parlamentarne Alexisa de Tocqueville z 12 września 1848 roku), w: Przegląd Polityczny, 71/2005
 • Zdanie p. Tocqueville o kwestyi reformy więzień, objawione w Akademii Paryskiej umiejętności moralnych i politycznych, w: Biblioteka Warszawska tom IV grudzień 1844
 • PARTNERZY:
 • Logo Atlas
 • Logo Bank Zachodni WBK
 • Logo Bank Zachodni WBK
 • Logo Narodowe Centrum Kultury
 • Logo Izba Komornicza