Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl


Warning: Creating default object from empty value in /home/rrkylos/public_html/centrummysli.pl/wp-content/themes/cm/stmenu.php on line 207

Projekty

PROJEKT TRANSLATORSKI

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a we współpracy z Narodowym Centrum Kultury prowadzi Projekt translacji łacińskich traktatów politycznych polskich autorów z XVII wieku.

Celem niniejszego Projektu jest przetłumaczenie i wydanie wybranych traktatów politycznych polskich autorów z XVII wieku. Realizacja Projektu powinna: posłużyć rozwojowi badań nad polską myślą polityczną XVII wieku, pozwolić na pełniejsze zrozumie źródeł rodzimej kultury politycznej, jak również przyczynić się do popularyzacji dorobku doktrynalnego polskiego „Srebrnego wieku”.

więcej »

PROJEKT EMPIRYCZNY

Klasyczna refleksja polityczna w polskiej opinii publicznej

Celem projektu jest ustalenie znaczenia oraz wzajemnych zależności przypisywanych klasycznym kategoriom filozofii politycznej przez polską opinię publiczną. Kluczem do zamysłu koncepcyjnego projektu jest potwierdzona przez przeprowadzone już badania pierwszego etapu jego realizacji, hipoteza badawcza, zgodnie z którą znaczenie oraz wzajemne zależności przypisywane klasycznym kategoriom filozofii politycznej przez współczesną polską opinię publiczną są w pełni porównywalne ze znaczeniami i zależnościami wypracowanymi przez najbardziej prominentnych przedstawicieli klasycznej filozofii politycznej. W oparciu o przeprowadzone już badania jakościowe zostaną przygotowane i przeprowadzone standaryzowane badania ankietowe tej problematyki na próbie reprezentatywnej. Ich rezultaty pozwolą wyłonić dominujące nurty politycznej refleksji i argumentacji w pluralistycznym spectrum opinii publicznej, a tym samym wskazać podstawy doktryny politycznej zbiorowego podmiotu jakim jest współczesne społeczeństwo polskie.

więcej »

  • PARTNERZY:
  • Logo Atlas
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Narodowe Centrum Kultury
  • Logo Izba Komornicza