Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl


Warning: Creating default object from empty value in /home/rrkylos/public_html/centrummysli.pl/wp-content/themes/cm/stmenu.php on line 207

WykładyPowrót do listy »

Magna Carta. Nasze wspólne dziedzictwo wolności. Perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej.

Włączając się w cykl międzynarodowych obchodów osiemsetnej rocznicy uchwalenia Wielkiej Karty Swobód Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a we współpracy z The Magna Carta 800th Anniversary Commemoration Committee pod patronatem królowej Elżbiety II zorganizowało międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną: Magna Carta. Our Common Heritage of Freedom. A Central & East European Perspective. Wydarzenie odbyło się w dniach 9-10 października 2014r. w modernistycznym pałacu Alfreda Biedermanna mieszczącym się przy ul. Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi.

 

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego powitania przybyłych prelegentów oraz gości przez przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego: prorektora ds. programów i jakości kształcenia prof. Jarosława Płuciennika oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Agnieszkę Liszewską. W tematykę konferencji zgromadzonych wprowadził w iście tocqueville’owskim stylu pomysłodawca i organizator projektu, kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej prof. Zbigniew Rau. Zwieńczeniem otwarcia wydarzenia, było wystąpienie prof. Adama Cygana z Uniwersytetu Leicester, w którym to nakreślona została szczególna rola jaką odegrało szeroko pojęte przesłanie i dziedzictwo Magna Carty w procesie formowania współczesnego europejskiego konstytucjonalizmu.

 

Drugi dzień konferencji obejmował cykl odczytów uczonych z Czech, Litwy, Polski i Węgier. Wystąpili: prof. Dorota Malec (Uniwersytet Jagielloński), prof. Attila Károly Molnár (Uniwersytet Eötvösa Loránda), dr Jana Janišová oraz dr Dalibor Janiš z Uniwersytetu Palackiego (referat w imieniu czeskich naukowców odczytał badacz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej dr Marek Tracz-Tryniecki) oraz Vladas Liepounius (Uniwersytet Wileński). Prelegenci w swoich wystąpieniach przybliżyli historyczny proces narodzin i rozwoju zasady wolności oraz jej prawnej ochrony, czego to emanacją były kolejne omawiane monarsze przywileje i fundamentalne dla poszczególnych społeczeństw akty prawne. Referaty unaoczniły paralelność rozwoju instytucji politycznych i prawnych państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich wspólną spuściznę wielowiekowego marszu ku wolności, co znalazło swój wydźwięk w ożywionej i niezwykle owocnej dyskusji będącej punktem kulminacyjnym konferencji. Zakończeniem wydarzenia była treściwa rekapitulacja dwudniowych rozważań przedstawiona przez prof. Zbigniewa Rau.

 

Epilogiem konferencji będzie monografia wydana w języku angielskim.

STRONA INTERNETOWA: magnacarta800.pl

 


 

 

Programme:

 

Thursday, 9th October 2014

 

18:00 – 20:00: Opening:

Welcome addresses. Professor Włodzimierz Nykiel, PhD (President of the University of Łódź, Poland) and Professor Agnieszka Liszewska, PhD (Dean of Faculty of Law and Administration, University of Łódź, Poland).

Magna Carta 800th Anniversary Commemoration Committee. Professor Adam Cygan, PhD (University of Leicester, United Kingdom)

Introductory Remarks. Professor Zbigniew Rau, PhD (The Tocqueville Centre for Political and Legal Thought, Poland)

A New Form of European Constitutionalism and the Legacy of the Magna Carta. Professor Adam Cygan, PhD (University of Leicester, United Kingdom)

 

Friday, 10th October 2014

 

10:00 – 11:00: Session One

- Development of the Hungarian Liberty Ethos. Levente Völgyesi, PhD (Eötvös Loránd University, Hungary)

-King, Estates and the Czech Crown. The Legal Sources of the Ideas of Freedom in the Medieval and Early Modern Czech Lands. Jana Janišová, PhD, and Dalibor Janiš, PhD (Palacký University, Czech Republic)

 

11:10 – 12:10: Session Two

- Nobility’s Privilegies and the Forming of Civil Liberties in the Old-time Poland. Professor Dorota Malec, PhD (Jagiellonian University, Poland)

- Ruling by Law and Consent: Monarchy and Noble Estate in the Grand Duchy of Lithuania. Professor Artūras Vasiliauskas, PhD (Vilnius University, Lithuania)

 

12:20 – 13:30: Discussion

14:30 – 15:00: Session Three

- The Cossacks Ethos: Freedom and Self-determination. Professor Natalia Jakowenko, PhD (National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)

 

15:00 – 16:30: Discussion

16:30 – 16:45: Concluding remarks. Professor Zbigniew Rau, PhD (The Tocqueville Centre for Political and Legal Thought, Poland)

 

  • PARTNERZY:
  • Logo Atlas
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Narodowe Centrum Kultury
  • Logo Izba Komornicza