Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl


Warning: Creating default object from empty value in /home/rrkylos/public_html/centrummysli.pl/wp-content/themes/cm/stmenu.php on line 207

Debata III

Sąd czy Ustawodawca?
Legitymizacja sądownictwa konstytucyjnego we współczesnej Europie.

29 kwietnia 2009 r.


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Program

14:00 - 14:15

Rozpoczęcie

 • wystąpienia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz sponsorów
 • Dr Kazimierz M. Ujazdowski ? przedstawienie panelistów oraz zasad debaty
14:15 - 15:45

Moduł analityczny

 • wprowadzenie dr Kazimierz M. Ujazdowski (2 minuty)
 • ok. dziesięciominutowe wystąpienia panelistów
 • ok. pięciominutowe wypowiedzi każdego z panelistów w odniesieniu do pozostałych
15:45 - 16:45

Moduł pozytywny

 • wprowadzenie ? dr Kazimierz M. Ujazdowski (2 minuty)
 • ok. dziesięciominutowe wystąpienia panelistów
 • ok. pięciominutowe wypowiedzi każdego z panelistów w odniesieniu do pozostałych
16:45 - 17:15

Przerwa na kawę

17:15 - 17:40

Wystąpienia publiczności

 • komentarz do wystąpień panelistów
17:40 - 18:00

Pięciominutowe wystąpienia panelistów

 • ustosunkowanie się do zarzutów, komentarzy oraz pytań publiczności)
18:00 - 18:10

Podsumowanie debaty

 • dr Kazimierz M. Ujazdowski

Charakterystyka modułów:

Moduł analityczny. Jaka jest rola sądownictwa konstytucyjnego w państwach demokratycznych? Czy zachowują one pozycję sądów weryfikujących ustawy i prawo niższego rzędu z punktu widzenia trwałych zasad konstytucyjnych czy też stały się specyficzną instytucją ustawodawczą partycypującą w procesie stanowienia prawa? Czy w dobie permanentnej płynności prawa da się obronić sądowy status tej instytucji ? Jaka wartość aksjologiczna uzasadnia coraz silniejszą pozycję sądownictwa konstytucyjnego? Czy jest nią idea demokracji czy też wartości stojące ponad porządkiem demokratycznym? Czy napięcie między sądownictwem konstytucyjnym a parlamentem jest nieuchronne i jaki wywiera wpływ na zaufanie obywateli do demokratycznego państwa prawa? Moduł pozytywny. Czy przyszłością sądownictwa jest aktywizm czy też powrót do powściągliwości sędziowskiej? Co może wspomagać sądownictwo w procesie budowy autorytetu prawa , a zatem jakie są warunki ustrojowe dobrej jakości prawa i jego spójności? (profesjonalizacja służb prawniczych administracji, nowa procedura stanowienia prawa). Czy gwarancją pozytywnej roli sądownictwa konstytucyjnego jest profesjonalny i prawniczy skład tej instytucji? Czy polski model sądownictwa konstytucyjnego wymaga zmian i jaki powinien być ich kierunek? Z jakich wzorców zagranicznych warto skorzysta ć w dyskusji nad ewentualnymi zmianami?

Uczestnicy

 • dr Adam Sulikowski
 • prof. Mirosław Granat
 • prof. Wojciech Sadurski
 • Jerzy Stępień

Galeria

 • PARTNERZY:
 • Logo Atlas
 • Logo Bank Zachodni WBK
 • Logo Bank Zachodni WBK
 • Logo Narodowe Centrum Kultury
 • Logo Izba Komornicza