Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl

Content image

ŁAD DEMOKRATYCZNY.

ZAGROŻENIA I WYZWANIA

3 grudnia odbyła się VII Debata Tocqueville'owska, "Ład Demokratyczny. Zagrożenia i Wyzwania".
W Debacie udział wzięli Prof. Jadwiga Staniszkis, Prof. Aleksander Smolar, Dr Rafał Matyja.
Content image

WYKŁAD
AMBASADORA
FRANCJI

Jego Ekscelencja Pierre Buhler,
Ambasador Francji w Polsce,
wygłosił w Centrum Tocqueville’a
wykład „Francja i Polska w Europie XXI”.
Content image

WĘGIERSKIE
REFORMY

Gośćmi ze strony węgierskiej byli Wicepremier Węgier, dr Tibor Navracsics Prof. Attila Karoly Molnar, Prof. Sandor Gallai.
Uczestnikami debaty ze strony polskiej byli: Prof. Dariusz Filar, Prof. Robert Gwiazdwoski, Prof. Zdzisław Krasnodęski, Prof. Aleksander Smolar.
Content image

NATURA
EKONOMICZNEJ
WOLNOŚCI

Natura ekonomicznej wolności i klucz do polskiej przyszłości wolności i dobrobytu były przedmiotem wykładu jaki Tom G.Palmer, wygłosił dla publiczności Centrum.
Przywołując argumenty ojców liberalizmu, celnie punktując porażki wrogów wolności, wybitny amerykański naukowiec, przeniósł atmosferę anglosaskiego dyskursu na polską arenę.
Content image

KRYZYS
TWORZENIA
PRAWA

Niska jakość polskiego prawa nie budzi wątpliwości ani wśród ludzi nauki prawa, ani prawników praktyków, ludzi biznesu czy też komentatorów w mediach. Panuje zgoda co do tego, iż inflacja prawa (w ubiegłej dekadzie liczba stron Dziennika Ustaw była siedmiokrotnie większa niż jego angielskiego odpowiednika) prowadzi do braku stabilności prawa.
Celem V Debaty, poprzedzonej wprowadzeniem ekonomisty, prof. Leszka Balcerowicza, była próba odnalezienia kierunków reform.
Content image

ESEJE POLITYCZNE

T.B. Lorda Macaulaya

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszą publikację Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im Alexisa Toqueville'a "Eseje polityczne" Thomasa Babingtona Lorda Macaulaya, w której przekład uwspółcześnił, poprawił, przypisami i wstępem opatrzył prof. Tomasz Tulejski.

Aktualności

publicdomainpictures.net Zapraszamy do Czytelni Centrum

Zapraszamy do Czytelni Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville’a, która zawiera księgozbiór wydawnictwa Liberty Fund, Inc.

WIĘCEJ

Powiedzieli

Prof. Rau

Prof. Zbigniew Rau

„Dla liberałów akceptacja zachodniej cywilizacji jako postaci dobra wspólnego łączy się z koniecznością wyrzeczenia się dominującej dzisiaj, amerykańskiej perspektywy liberalnego uniwersalizmu, który zakłada powszechną afirmację i globalną realizację projektu opartego na abstrakcyjnych, legalistycznych kategoriach Kanta, Locke’a czy Hobbesa. Projekt ten, pełen filozoficznego i jurysprudencyjnego wyrafinowania, jest rzadkim przykładem społecznej naiwności, która pozwala ignorować zarówno całe […]

ZOBACZ WSZYSTKIE
  • SPONSORZY:
  • atlas
  • korona
  • tubadzin
  • tubadzin